tel. (77) 439-13-64 / kom. 509-529-490 [email protected]

RODO

Kluzula informacyjna zgodna z RODO
Zgodnie z art. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy, (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016), zwanego dalej RODO, informujemy:
Administratorem danych osobowych jest Kompleks Turystyczny Sudety Jacek Laskowski, ul. Powstańców Śląskich 23, 48-340 Głuchołazy
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO.
Odbiorcą danych jest Kompleks Turystyczny Sudety Jacek Laskowski, ul. Powstańców Śląskich 23, 48-340 Głuchołazy, podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów zawartej umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabiezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesiena sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kompleks Turystyczny Sudety Jacek Laskowski, ul. Powstańców Śląskich 23, 48-340 Głuchołazy w celu zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednka konsekwencją niepodania tych danych będzie brak mozliwości zawarcia i realizacji umowy.